Mr. White - Coujoe Kimbunga

"Coujoe" v překladu znamená "Narozený v pondělí".....a Ano! opravdu se "pan Bílý "Bělásek"" narodil v pondělí, stejně jako všichni jeho sourozenci, ale Bělásek je pro nás pracovním jménem "Vrtík", od okamžiku,kdy se naučil používat svůj ocásek, tak s ním neustále vrtí, ze všeho má radost a dává jí svým ocáskem najevo i při nepatrném okamžiku. Je to velmi kontaktní pejsek, vždy je všude první, nic mu neujde a vše sdílí s velkou chutí součinností, věřím, že ve svém domově bude stále tak pozitivní a že bude neustále předávat svou až nelidsky veselou a dobrou náladu na všechny kolem sebe.
narozen: 1.5.2017, 3:34 h, 510 g
 
Coujoe means ,,born on Monday“ in the original language and really, he was born on Monday, same as all of his siblings. We call him ,,Vrtík“, because he use his tail very often from the firs time, he found it. J He is very happy puppy. I believe, that he will give love and good mood to his new family.
born: 1.5.2017, 3:34 h, 510g